ĎALŠIA PONUKA

 • vypĺňanie formulárov prihlášok pohľadávok do konkurzov v mene veriteľov
 • vypracovávanie reštrukturalizačných posudkov
 • posudzovanie finančnej stability právnických osôb a tvorba finančných plánov
 • poradenstvo v oblasti zisťovania platobnej schopnosti právnických osôb (viac informácií tu)
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva (viac informácií tu)
 • vedenie mzdovej agendy
 • tvorba dokumentácie transferového oceňovania
 • tvorba interných smerníc v rámci účtovnej agendy
 • vypĺňanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, k dani z príjmov FO/PO, k dani z motorových vozidiel, k dani z nehnuteľností
 • služby štatutárneho audítora, audit (viac infromácií tu)
 • znalecká činnosť znaleckej organizácie pre odbor Ekonómia a manažment - účtovníctvo a daňovníctvo (viac informácií tu)
 • znalecká činnosť znaleckej organizácie pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov - Oceňovanie a hodnotenie podnikov (viac informácií tu
 • znalecká činnosť znalca pre odbor Bytové zariadenie - Bytové doplnky, Nábytok
 • znalecká činnosť znalca pre odbor Potravinárstvo - Skúmanie potravín
 • znalecká činnosť znalca pre odbor Priemyselné vlastníctvo
 • znalecká činnosť znalca pre odbor Ekonómia a manažment - Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling

Služby sú ponúkané v režime platiteľa a tiež neplatiteľa DPH!